SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

Suomen Meripelastusseura

Veneilijän koronaohjeet päivitetty

Miekojärven Veneseuran pelastustoiminta on osa Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Kaikki Veneseuran jäsenet ovat samalla Suomen Meripelastusseuran jäseniä ja heille tulee Meripelastaja -lehti.

Meripelastusseura valvoo järvipelastuksen toimintaa, tekee mm. aluskatsastukset ja avustaa kaluston hankinnassa. Veneseuran tehtävänä on pelastusaluksen ylläpito ja vapaaehtoisen henkilökunnan rekrytointi.

Uusia verkkokursseja veneilijöille

Meripelastusseuran Veneilytaito.fi-verkkokoulutusohjelmaan on lisätty neljä uutta kurssia. Kaikille avoin, erityisesti huviveneilijöille suunnattu palvelu käsittää nyt yhteensä 15 kurssia.

Vuosi sitten Helsingin venemessuilla julkaistu Veneilytaito.fi on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat Päällikön vastuu, Veneile turvallisesti ja Toiminta hätätilanteessa. Uudet kurssit kuuluvat kaikki Veneile Turvallisesti -teemaan, ja ne ovat Veneen keväthuolto ja vesillelasku, Veneen syyshuolto ja telakointi, Yleiset ongelmatilanteet sekä Onnettomuuksista opittua.

Veneilytaito.fi-verkkokoulutusohjelmalla on jo lähes 13 400 käyttäjää, joista 71 prosenttia on miehiä ja 29 prosenttia naisia. Käyttäjien ikäjakauma on tasainen 25 ja 65 vuoden välillä. Suosituimpia teemoja ovat veneen päällikön vastuut ja tehtävät, muistilista vesille lähtöön sekä pelastusliivien käyttö ja huolto.

Veneilytaito.fi keskittyy hyvään merimiestapaan kuuluviin turvallisiin toimintatapoihin. Koulutus sopii niin veneilyä aloittaville kuin kokeneemmillekin kippareille. Navigointikursseja ei kokonaisuuteen kuulu, vaan ne suosittelemme hankkimaan esimerkiksi Navigaatioliiton järjestämillä kursseilla.

Meripelastusseuran tehtäviin kuuluu vesillä hätään joutuneiden auttamisen lisäksi onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja hyvän merimiestavan edistäminen. Tavoitteenamme on tehdä vesillä liikkumisesta kaikille turvallisempaa ja mukavampaa.

Aloita koulutus.

Koronakesä nosti vapaaehtoisten meripelastajien tehtävämäärän yli kahdentuhannen

Suomen Meripelastusseuran tiedote 12.1.2021

Meripelastusseuran vapaaehtoiset miehistöt suorittivat viime vuonna yhteensä 2168 pelastus- ja avustustehtävää vesillämme. 2000:den tehtävän raja ylittyi ensimmäistä kertaa Meripelastusseuran historiassa.

Vapaaehtoisten meripelastajien tehtävämäärä kasvoi yli 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Vaikka suurin osa tehtävistä oli eriasteisia avustustehtäviä, lisääntyi myös vakavien vaara- ja hätätilanteiden määrä selvästi. Vapaaehtoismiehistöt lähtivät kiireelliseen pelastustehtävään 675 kertaa ja pelastivat todennäköiseltä menehtymiseltä 41 ihmistä. Yhteensä apua sai 4285 ihmistä ja 1847 alusta.

Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalveluun kuuluvia tehtäviä suoritettiin yli 200 enemmän kuin vuonna 2019, yhteensä 656. Meripelastusseuran ylläpitämän, veneilijöiden kiireettömiin avunpyyntöihin tarkoitetun Trossi-palvelunumeron puhelumäärä kasvoi viidenneksen. Trossi-järjestelmän avulla voidaan ehkäistä joka vuosi kymmenissä, jopa sadoissa tapauksissa kiireettömän ongelmatilanteen kehittyminen hätätilanteeksi.

Poikkeuksellisen vilkas veneilykesä näkyi erityisesti Suomenlahdella, missä hoidettiin lähes kolmannes kaikista tehtävistä. Kiirettä piti myös Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistöissä (25 prosenttia tehtävistä). Vuoksen vesistön osuus oli 21, Saaristomeren 17 ja Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen alueen yhteenlaskettu osuus noin 6 prosenttia. Eniten tehtäviä suorittanut yhdistys oli Helsingin Meripelastusyhdistys 186 tehtävällä ja eniten tehtäviä urakoinut pelastusvene Helsingin Aisko 164 tehtävällä. Kannoilla seurasi Turun Meripelastusyhdistys 161 tehtävällä ja yhdistyksen pelastusvene ABSO 107 tehtävällä.

Avun tarpeessa vesillä on useimmiten alle 15-metrinen moottorivoimalla kulkeva huvivene. Näin myös viime vuonna. Useimmissa tapauksissa veneilijä joutui pulaan teknisen vian tai aluksen huollon laiminlyönnin vuoksi (1091 tehtävää). Myös merimiestaitojen puute näkyy edelleen tilastoissa (282 tehtävää).
Meripelastusseuran yksiköt hoitavat noin neljänneksen kaikista rannikon ja lähes kolmanneksen sisävesien meripelastustehtävistä.

Pelastusalusten ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan palkatta tehtävällä vapaaehtoistyöllä. Päivystyskausi 2021 alkaa toukokuun alussa.

Apua Trossi-palvelunumerosta 0800 30 22 30

Trossi-numero palvelee veneilijöitä 1.5.-31.10. ympäri vuorokauden.

Vaaratilanteissa vesillä tulee aina soittaa hätänumeroon 112 tai merialueella meripelastuskeskuksen hälytysnumeroon 0294 1000.

Vuonna 2020:

0
Ihmistä pelastettiin tod.näk. menehtymiseltä
0
Pelastus- ja avunantotehtäviä
0
Ihmistä sai vapaaehtoisilta apua
0
Alusta sai vapaaehtoisilta apua

Yhteystiedot

Miekojärven Veneseura
Sinetänrinteentie 42,
97220 SINETTÄ
 0400 179 024 / sihteeri Seppo Joona
seppo.joona (@) pp.inet.fi

Kommodori:
Jukka Sirkkala
 0400 228 590
jukka_sirkkala (@) msn.com