SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

Suomen Meripelastusseura

Miekojärven Veneseuran pelastustoiminta on osa Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Kaikki Veneseuran jäsenet ovat samalla Suomen Meripelastusseuran jäseniä ja heille tulee Meripelastaja -lehti.

Meripelastusseura valvoo järvipelastuksen toimintaa, tekee mm. aluskatsastukset ja avustaa kaluston hankinnassa. Veneseuran tehtävänä on pelastusaluksen ylläpito ja vapaaehtoisen henkilökunnan rekrytointi.

Ennätyskiireinen vuosi 2018 – Vapaaehtoiset pelastivat vesillä 46 ihmishenkeä

Suomen Meripelastusseuran tiedote 8.1.2019
Meripelastusseuran vapaaehtoiset miehistöt pelastivat vesillämme viime vuonna 46 ihmistä todennäköiseltä menehtymiseltä. Pelastus- ja avunantotehtäviä suoritettiin yhteensä 1948. Tehtävien määrä kasvoi lähes viidelläsadalla edellisestä vuodesta.

Vapaaehtoiset meripelastajat hälytettiin viime vuonna kiireelliseen pelastustehtävään 117 kertaa. Etsintöjä suoritettiin 60 ja ensivaste- ja ensiaputehtäviä 62. Pääosa tehtävistä oli eriasteisia avunantotehtäviä, joista Trossi-jäsenpalvelun piiriin kuului 405. Yhteensä vapaaehtoisilta sai apua 3776 ihmistä ja 1639 alusta. Lisäksi meri- ja järvipelastus-yhdistykset panostivat veneilyturvallisuuden parantamiseen hoitaen 450 turvavene-, valistus- ja esittelytehtävää ympäri maata.

Avun tarpeessa vesillä on useimmiten alle 15-metrinen moottorivoimalla kulkeva huvivene. Näin myös viime vuonna. Useimmissa tapauksissa veneilijä joutui pulaan teknisen vian tai aluksen huollon laiminlyönnin vuoksi (918 tapahtumaa). 372 tapauksessa syynä oli merimiestaidollinen virhe, virhearviointi tai suoranainen huolimattomuus.

Meripelastusseuran vilkkaimmat toiminta-alueet olivat Suomenlahti sekä Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistöt, joilla suoritettiin yhteenlaskettuna yli puolet kaikista tehtävistä. Vuoksen alueella tehtäviä kertyi 22 % ja Saaristomerellä 17 % kokonaismäärästä. Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen alueiden yhteenlaskettu osuus oli 9 %. Yksittäisistä paikallisyhdistyksistä eniten suoritteita oli Tampereen ja Valkeakosken seudulla toimivalla Pirkanmaalla (134).

Meripelastusseuran yksiköt hoitavat noin kolmanneksen kaikista rannikkomme meripelastustehtävistä ja sisävesillä osuus on vielä suurempi. Pelastusalusten ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan palkatta tehtävällä vapaaehtoistyöllä. Päivystyskausi alkaa Suomessa yleisesti toukokuun alussa, mutta pohjoisen vesissä kuten Miekojärvellä toukokuu-kesäkuun vaihteessa.

Yhä useampi sai apua Trossi-palvelunumerosta

Meripelastusseuran Trossi-palvelunumero toimi kolmatta vuotta, ja se on vakiinnuttanut asemansa vesilläliikkujien kiireettömien avunpyyntöjen välittäjänä. Noin kolmannes kaikista vapaaehtoisille meripelastajille tulleista avunpyynnöistä tuli Trossi-numeron kautta. Avustuspuheluita tuli yhteensä 1358, ja ne koskivat 644 eri tehtävää. Ylivoimaisesti vilkkain kuukausi oli luonnollisesti heinäkuu, jolloin palveluun tuli 472 puhelua, mikä tarkoittaa noin 15 puhelua päivässä.

Trossi-numero palvelee 1.5.-31.10.

Vaaratilanteissa vesillä tulee aina soittaa hätänumeroon 112 tai merialueella meripelastuskeskuksen hälytysnumeroon 0294 1000.

Vuonna 2018:

0
Ihmistä pelastettiin tod.näk. menehtymiseltä
0
Pelastus- ja avunantotehtäviä
0
Ihmistä sai vapaaehtoisilta apua
0
Alusta sai vapaaehtoisilta apua

Yhteystiedot

Miekojärven Veneseura
Sinetänrinteentie 42,
97220 SINETTÄ
 0400 179 024 / sihteeri Seppo Joona
seppo.joona (@) pp.inet.fi

Kommodori:
Jukka Sirkkala
 0400 228 590
jukka_sirkkala (@) msn.com