VINKKEJÄ VENEEN OSTOON

Vinkkejä veneen ostoon

Uuden veneen hankinnassa on pysähdyttävä miettimään millaisen veneen haluaa ja millaiseen käyttöön se tulee. Hinta ei pelkästään saisi olla päätöksen perustana, vaan on mietittävä myös turvallisuusasiat ja veneen käyttötarkoitus. On pohdittava millaiseen vesistöön venettä ollaan hankkimassa ja kuinka monta henkeä veneellä kuljetetaan.

Avovene vaiko HT?

Ylivoimaisesti yleisin venetyyppi on avoin perämoottorivene, ohjauspulpetilla tai ilman. Ohjauspulpetit ovat tulleet yhä suositummiksi ja samalla sekä vene- että moottorikoko on kasvanut. Avovene on oikea ja käyttökelpoisin ratkaisu silloin, kun etsitään yleisvenettä mökki-, huvi- ja kalastuskäyttöön. Avoveneessä on helppo liikkua, siihen on helppo nousta ja siitä on helppo rantautua lähes minkälaisessa paikassa tahansa. Ohjauspulpetillinen avovene on helppo käsitellä ja hallita kaukohallintalaitteiden avulla.
Lue artikkeli HT-veneiden ominaisuuksista Miekojärven Uutiset 2019 -lehdestä.

Venettä hankittaessa kannattaa miettiä valmiiksi mistä löytyy veneelle sopiva laituripaikka

Jos kysymyksessä on soutuvene, niin se on helppo vetää rannalle, mutta ei minne tahansa. Jos ei ole omaa rantaa, niin on kysyttävä maanomistajalta lupa. Muiden veneiden osalta tulee miettiä miten vene lasketaan vesille ja nostetaan pois sekä missä ja miten se säilytetään talven yli. Kätevimmin nosto ja lasku hoituu omalla trailerilla sekä veneen säilytys kotipihalla.
Lue artikkeli Venetrailerin hankinnasta Miekojärven Uutiset 2018 -lehdestä

Miekojärvellä on hyvä tilanne laituripaikkojen suhteen. Miekojärven eteläpäässä on Pessalompolon kala- ja venesatama. Sieltä löytyy sekä kelluvia laituripaikkoja että veneiden maallevetopaikkoja. Vuokrapaikkoja voi tiedustella Ylitornion kunnan teknisestä toimistosta ( 0400 220 340 tai 040 584 4046).
Karhumaan kaava-alueella, Miekojärven länsirannalla on venesatama. Siellä on sekä kelluvia laituripaikkoja että veneiden maallevetopaikkoja.
Miekojärven pohjoispäässä Sirkkakosken vene-ja kalasatamassa on myös sekä kelluvia laituripaikkoja että veneiden maallevetopaikkoja. Karhumaan ja Sirkkakosken satamien osalta venepaikat vuokraa Pellon kunnan tekninen toimisto (040 713 2714, 040 721 9496) . Satamissa on myös hyvät veneenlaskuluiskat.

Ostaessasi uutta tai vanhaa venettä, veneestä täytyy löytyä seuraavat tiedot:
VESIKULKUNEUVON WIN-KOODI ELI WATERCRAFT IDENTIFICATION NUMBER
Veneen valmistajan pitää merkitä veneen runko tunnusnumerolla eli niin sanotulla WIN-koodilla.

Esimerkin FI-TOM A0123 D 5 16 selitys vasemmalta oikealle

  • maatunnus (FI)
  • valmistajan tunnus (TOM)
  • sarjanumero (kirjaimia ja/tai numeroita, esim. A0123
  • valmistuskuukausi (A = tammikuu, B = helmikuu jne.) Tässä valmistuskuukausi on huhtikuu eli D
  • viimeinen numero ilmoittaa valmistusvuoden: 5 eli 2015
  • kaksi viimeistä numeroa ilmoittaa mallivuoden: 16 eli 2016

Veneen valmistusvuoden ja vuosimallin saa siis suoraan WIN-koodista.

Laki vesikulkuneuvon rekisteröinnistä

(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140424 )

”Rekisteröitävät vesikulkuneuvot
Moottorilla varustettu huvivene, huvialus, vuokravene, vesiskootteri ja muu vesikulkuneuvo, jonka moottoriteho on moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan vähintään 15 kilowattia, sekä moottorilla tai purjeella varustettu vesikulkuneuvo, jonka rungon pituus on valmistajan ilmoituksen mukaan vähintään 5,5 metriä, on rekisteröitävä siten kuin tässä laissa säädetään ja tämän lain nojalla määrätään.”

Veneen ensirekisteröinnistä ja muutosrekisteröinnistä lisätietoja: www.trafi.fi/veneily

CE-merkki

Kaikkien EU:ssa myytävien 2,5-24 m huviveneiden on täytettävä EU:n huvivenedirektiivin vaatimukset eli oltava sertifioituja. Osoituksena tästä on veneessä CE-merkki. Veneessä on lisäksi oltava valmistajan kilpi, mistä selviää valmistajan lisäksi venemalli, suunnittelukategoria, kantavuus sekä suurin sallittu moottoriteho. CEmerkki voi olla myös tässä valmistajan kilvessä. Direktiivi asettaa vaatimuksia veneiden rakenteelliselle turvallisuudelle, joka saavutetaan veneen oikean suunnittelun ja valmistuksen kautta. Kun vene on sertifioitu, valmistaja kiinnittää veneeseen CE-merkin sekä allekirjoittaa vakuutuksen siitä, että vene on valmistettu direktiivin vaatimusten mukaisesti. Myyjän on luovutettava tämä ns. "Vaatimustenmukaisuusvakuutus" veneen ostajalle. Tämän lisäksi on kaupanteon yhteydessä ostajalle luovutettava Omistajan Käsikirja, eräänlainen veneen käyttöohje.

Yhteystiedot

Miekojärven Veneseura
Sinetänrinteentie 42,
97220 SINETTÄ
 0400 179 024 / sihteeri Seppo Joona
seppo.joona54 (@) gmail.com

Kommodori:
Jukka Sirkkala
 0400 228 590
jukka_sirkkala (@) msn.com